Toelating

Rûens Kollege is ‘n inklusiewe skool wat aansoeke oorweeg van enige kind wat kwaliteit onderrig, in Afrikaans, binne ‘n Christelike waardesisteem wil ontvang. Ons aansoekproses is as volg:

 • Laai asseblief ons aansoekvorm af en stuur die voltooide vorm na finansies@ruenskollege.co.za.
 • Ons sal u, met ontvangs van die voltooide aansoekvorm, kontak om ‘n onderhoud met die skoolhoof te skeduleer.
 • Ons skoolhoof, Mnr. JJ Westraad, sal u op ‘n begeleide toer deur die skool vergesel en enige vrae rakende die onderwysfilosofie en beleide van Rûens beantwoord.
 • Kinders word toegelaat tot die Klippie klas in die jaar wat hulle drie word.
 • Alle aansoekers vir Graad R en Graad 1 moet ‘n skoolgereedheidstoets aflê by ons arbeidsterapeut. Die afspraak sal vir u gereël word.
 • Aanvaar die aanbod tot toelating deur ‘n terugbetaalbare leningsheffing van R4000 te betaal.

Maak ‘n afspraak met ons finansiële beampte, Mia du Toit, by 028 452 1626 om die nodige skooldrag aan te koop.

Skoolfonds vir 2023

Skoolfonds is betaalbaar vir 12 maande. Dit is belangrik om die korrekte bankrekeninge vir inbetalings te gebruik en nie alles in 1 rekening te betaal nie. Vir enige finansiële navrae kontak Me M du Toit, deur op die skakel te kliek.

Toelating

Rûens Kollege is ‘n inklusiewe skool wat aansoeke oorweeg van enige kind wat kwaliteit onderrig, in Afrikaans, binne ‘n Christelike waardesisteem wil ontvang. Ons aansoekproses is as volg:

 • Laai asseblief ons aansoekvorm af en stuur die voltooide vorm na finansies@ruenskollege.co.za.
 • Ons sal u, met ontvangs van die voltooide aansoekvorm, kontak om ‘n onderhoud met die skoolhoof te skeduleer.
 • Ons skoolhoof, Mnr. JJ Westraad, sal u op ‘n begeleide toer deur die skool vergesel en enige vrae rakende die onderwysfilosofie en beleide van Rûens beantwoord.
 • Kinders word toegelaat tot die Klippie klas in die jaar wat hulle drie word.
 • Alle aansoekers vir Graad R en Graad 1 moet ‘n skoolgereedheidstoets aflê by ons arbeidsterapeut. Die afspraak sal vir u gereël word.
 • Aanvaar die aanbod tot toelating deur ‘n terugbetaalbare leningsheffing van R4000 te betaal.

Maak ‘n afspraak met ons finansiële beampte, Mia du Toit, by 028 452 1626 om die nodige skooldrag aan te koop.

Aansoekvorm

Skoolfonds vir 2021

Skoolfonds is betaalbaar vir 12 maande. Dit is belangrik om die korrekte bankrekeninge vir inbetalings te gebruik en nie alles in 1 rekening te betaal nie. Vir enige finansiële navrae kontak Me M du Toit, deur op die skakel te kliek.

Kontak Me M du Toit