Intersen Fase

Die Intermediêre en Senior Fase volg ‘n lewendige dagrooster waarin kinders die geleentheid kry om akademies, fisies en geestelik te ontwikkel.  Alle vakgebiede wat deur die Nasionale Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring voorgeskryf word, is ingesluit by wat ons bied.  Kurrikulum inhoud en vaardighede word ook verder uitgebrei om bemeestering in sleutelareas te bewerkstelling.  Een so ‘n program is Getalbegrip in Wiskunde wat nie net kinders se vrymoedigheid om aanpasbaar rondom probleemoplossing te wees, bevorder nie, maar ook hulle selfvertroue met die werking van getalle verbeter.  Die bevordering van lees en leesbegrip in Afrikaans Huistaal word aan die hand van bekende literatuur ontwikkel en die kinders word aangemoedig om aan ons opwindende eksterne leesprogram, wat lees buite die klaskamer neem, deel te neem.  Ons taalontwikkeling is deeglik, maar terselfdertyd veelsydig en beide die uitgebreide Engels Eerste Addisionele Taal Kurrikulum en die prettige deelname aan weeklikse Xhosa-klasse sal verras.

 

Fisiese beweging en sportdeelname gedurende die akademiese dag, bring ‘n verfrissende afwisseling aan klasbywoning.  Swem , hardloop en fietsry is hierby ingesluit en bied ‘n  goeie balans aan elkeen van ons leerders se skooldae.  Rugby, netbal, tennis en krieket word ook as winter- en somersport opsies aangebied.

 

Kreatiewe Kunste bring op ‘n weeklikse basis afronding aan elke kind se kreatiwiteit en kunssinnigheid.  Klasmusiek en koor is in ‘n natuurlike ritme binne die besige weeklikse rooster verweef.  Saam bring deelname aan hierdie twee vakgebiede ‘n salige kulturele gewaarwording.  Individuele musiek kan ook as keusevak geneem word.

 

In die Intermediêre Fase word ons kinders se leergierigheid aangevuur en hulle belangstelling geprikkel binne ‘n individuele benadering wat tot ‘n groter deelnemende gees in elkeen van die leerders in ons kleiner klasgroottes bydra.  Dan, gedurende die laaste jaar in die Senior Fase, word finale afronding gebring aan ‘n deeglike proses van leer en ervaar.  Ons kinders stap met hulle koppe omhoog hier uit aan die einde van ‘n kwartaal, ‘n jaar of ‘n fase, want hulle het geleef om te leer en geleer om te leef.

Intersen Fase

Die Intermediêre en Senior Fase volg ‘n lewendige dagrooster waarin kinders die geleentheid kry om akademies, fisies en geestelik te ontwikkel.  Alle vakgebiede wat deur die Nasionale Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring voorgeskryf word, is ingesluit by wat ons bied.  Kurrikulum inhoud en vaardighede word ook verder uitgebrei om bemeestering in sleutelareas te bewerkstelling.  Een so ‘n program is Getalbegrip in Wiskunde wat nie net kinders se vrymoedigheid om aanpasbaar rondom probleemoplossing te wees, bevorder nie, maar ook hulle selfvertroue met die werking van getalle verbeter.  Die bevordering van lees en leesbegrip in Afrikaans Huistaal word aan die hand van bekende literatuur ontwikkel en die kinders word aangemoedig om aan ons opwindende eksterne leesprogram, wat lees buite die klaskamer neem, deel te neem.  Ons taalontwikkeling is deeglik, maar terselfdertyd veelsydig en beide die uitgebreide Engels Eerste Addisionele Taal Kurrikulum en die prettige deelname aan weeklikse Xhosa-klasse sal verras.

 

Fisiese beweging en sportdeelname gedurende die akademiese dag, bring ‘n verfrissende afwisseling aan klasbywoning.  Swem , hardloop en fietsry is hierby ingesluit en bied ‘n  goeie balans aan elkeen van ons leerders se skooldae.  Rugby, netbal, tennis en krieket word ook as winter- en somersport opsies aangebied.

 

Kreatiewe Kunste bring op ‘n weeklikse basis afronding aan elke kind se kreatiwiteit en kunssinnigheid.  Klasmusiek en koor is in ‘n natuurlike ritme binne die besige weeklikse rooster verweef.  Saam bring deelname aan hierdie twee vakgebiede ‘n salige kulturele gewaarwording.  Individuele musiek kan ook as keusevak geneem word.

 

In die Intermediêre Fase word ons kinders se leergierigheid aangevuur en hulle belangstelling geprikkel binne ‘n individuele benadering wat tot ‘n groter deelnemende gees in elkeen van die leerders in ons kleiner klasgroottes bydra.  Dan, gedurende die laaste jaar in die Senior Fase, word finale afronding gebring aan ‘n deeglike proses van leer en ervaar.  Ons kinders stap met hulle koppe omhoog hier uit aan die einde van ‘n kwartaal, ‘n jaar of ‘n fase, want hulle het geleef om te leer en geleer om te leef.