Akademie

Ons volg die Nasionale Kurrikulum (KABV) as die basis van ons kurrikulum, maar die personeel word aangemoedig om die kurrikulum uit te brei  sodat dit meer sinvol, aktief en interessant vir ons kinders kan wees. Ons fokus op kritiese denke, probleemoplossing, kreatiwiteit, samewerking en aanpasbaarheid. Rûens Kollege glo daaraan om ‘n hoë akademiese standaard te handhaaf en die mikpunt met hierdie onderrigprogram is dat elke leerder tot sy/haar volle potensiaal kan ontwikkel.

Ons akademiese leuse is “Leer om te Lewe. Lewe om te Leer”.

Die volgende vakke word aangebied

Intermediêre Fase (Gr. 4 – 6)

Afrikaans Eerste Taal
Engels Eerste Addisionele Taal
Xhosa Tweede Addisionele Taal
Wiskunde
Natuurwetenskappe en Tegnologie
Sosiale Wetenskappe
Lewensoriëntering
Kuns
Musiek
Robotika

Senior Fase (Graad 7)

Afrikaans Eerste Taal
Engels Eerste Addisionele Taal
Xhosa Tweede Addisionele Taal
Wiskunde
Natuurwetenskappe
Sosiale Wetenskappe
Ekonomiese- en Bestuurswetenskappe
Tegnologie
Lewensoriëntering
Kuns
Musiek
Robotika

Akademie

Ons volg die Nasionale Kurrikulum (KABV) as die basis van ons kurrikulum, maar die personeel word aangemoedig om die kurrikulum uit te brei  sodat dit meer sinvol, aktief en interessant vir ons kinders kan wees. Ons fokus op kritiese denke, probleemoplossing, kreatiwiteit, samewerking en aanpasbaarheid. Rûens Kollege glo daaraan om ‘n hoë akademiese standaard te handhaaf en die mikpunt met hierdie onderrigprogram is dat elke leerder tot sy/haar volle potensiaal kan ontwikkel.

Ons akademiese leuse is “Leer om te Lewe. Lewe om te Leer”.

Intermediêre Fase (Gr. 4 – 6)

Afrikaans Eerste Taal
Engels Eerste Addisionele Taal
Xhosa Tweede Addisionele Taal
Wiskunde
Natuurwetenskappe en Tegnologie
Sosiale Wetenskappe
Lewensoriëntering
Kuns
Musiek
Robotika

Senior Fase (Graad 7)

Afrikaans Eerste Taal
Engels Eerste Addisionele Taal
Xhosa Tweede Addisionele Taal
Wiskunde
Natuurwetenskappe
Sosiale Wetenskappe
Ekonomiese- en Bestuurswetenskappe
Tegnologie
Lewensoriëntering
Kuns
Musiek
Robotika