Kultuur

Kultuur

Musiekonderrig

Musieklesse kan individueel of in ‘n groep wees. Instrumente wat aangebied word is klavier, blokfluit, sang, kitaar. Tans is daar 53 musiekleerders. Ons neem deel aan die Overberg Eisteddfod en leerders word ook ingeskryf vir die Unisa musiekeksamens vir klavier, blokfluit en teorie. Leerders tree gereeld op tydens saalperiodes en aan die einde van die jaar by ‘n musiekaand.

Musiekonderrig

Musieklesse kan individueel of in ‘n groep wees. Instrumente wat aangebied word is klavier, blokfluit, sang, kitaar. Tans is daar 53 musiekleerders. Ons neem deel aan die Overberg Eisteddfod en leerders word ook ingeskryf vir die Unisa musiekeksamens vir klavier, blokfluit en teorie. Leerders tree gereeld op tydens saalperiodes en aan die einde van die jaar by ‘n musiekaand.

Eisteddfod

Ons glo by Rûens Kollege aan die vorming van ‘n gebalanseerde leerling, dus word daar klem gelê op deelname in akademiese- sport- en kultuuraktiwiteite. Eisteddfod is een van die kultuuraktiwiteite wat by Rûens Kollege aangebied en aangemoedig word. Dit is ‘n uitstekende geleentheid vir leerders om hulle kreatiwiteit uit te leef en om hulle selfvertroue te bou en versterk. Kuns, Musiek, Spraak en Drama sowel as “English Speech and Drama” is afdelings waarin die leerders inskryf en deelneem. Buitendien die feit dat die kinders dit vreeslik geniet om deel te neem, lewer hulle ook uitstekende resultate.

Eisteddfod

Ons glo by Rûens Kollege aan die vorming van ‘n gebalanseerde leerling, dus word daar klem gelê op deelname in akademiese- sport- en kultuuraktiwiteite. Eisteddfod is een van die kultuuraktiwiteite wat by Rûens Kollege aangebied en aangemoedig word. Dit is ‘n uitstekende geleentheid vir leerders om hulle kreatiwiteit uit te leef en om hulle selfvertroue te bou en versterk. Kuns, Musiek, Spraak en Drama sowel as “English Speech and Drama” is afdelings waarin die leerders inskryf en deelneem. Buitendien die feit dat die kinders dit vreeslik geniet om deel te neem, lewer hulle ook uitstekende resultate.