Borge

Borge

Rûens Kollege is bevoorreg om die ondersteuning van verskeie ondernemings uit ons ouer geledere asook die groter Rûens en Overberg gemeenskappe te geniet. Ons wil hulle graag bedank en erkenning gee vir hul onbaatsugtige ondersteuning. Kliek asseblief op hul logo’s om hulle webtuistes te besoek.

Rûens Kollege is bevoorreg om die ondersteuning van verskeie ondernemings uit ons ouer geledere asook die groter Rûens en Overberg gemeenskappe te geniet. Ons wil hulle graag bedank en erkenning gee vir hul onbaatsugtige ondersteuning. Kliek asseblief op hul logo’s om hulle webtuistes te besoek.