Nuusbrief 21 Augustus 2020

Geagte ouers

Ons begin stadigaan om weer die dinge te doen wat Rûens uniek en lekker maak vir ons kinders. Twee aspekte wat ons so spoedig moontlik weer aan die gang wil kry, is swem en opvoedkundige uitstappies.

Skolesport mag onder die huidige omstandighede nie voortgaan nie. Ons het toestemming van Swem Suid-Afrika (SSA) gekry om met Learn-to-Swim aan te gaan, aangesien dit deel vorm van ons kurrikulum en nie net ʼn skoolsport is nie. Ons primêre fokus is eerstens om al ons kinders waterveilig en watervaardig te kry – dit maak van swem ʼn lewensvaardigheid en dus ʼn noodsaaklike deel van ons kurrikulum.

U moet asseblief u kind(ers) via die volgende eenvoudige, kostelose proses by SSA registreer alvorens hulle weer aan ons swem kan deelneem. Kliek asseblief op die skakel https://forms.gle/FFnYFyEGBNhMSCVe8 om die registrasie te voltooi. Epos asseblief die sertifikate wat dit vir u kind(ers) genereer na Melanie toe by melanie@ruenskollege.co.za. Ons fasiliteitkode is WCOV001.

Ons weet ook dat kinders beter binne die ware wêreld konteks leer. Ons gaan poog om hulle weer, binne die regte praktyke en protokolle, op soveel moontlik leersame uitstappies te neem. Die Graad 7-klas het gister die Flora Jubilee Blomplaas buite Swellendam besoek as deel van hul Volhoubare Vierkante Voet Tuinbouprojek. Dit was ʼn ongelooflike ondervinding en beslis die moeite werd om daar te stop wanneer u verby Swellendam ry.

Juffrou Caro du Plooy het besluit om haar dienste by Rûens te beëindig. Ons bedank haar vir die bydrae wat sy gelewer het tot ons kinders se onderrig en leer en wens haar alle voorspoed toe vir die toekoms. Haar laaste werksdag is 23 Oktober. Ons sal alternatiewe reëlings vir die musiekonderrig tref.

Geniet u gesin.