Nuusbrief 24 Julie 2020

Geagte ouers

Die kinders en onderwysers het die afgelope twee weke die geleentheid aangegryp om weer in persoon te kan vrae vra en werk te verduidelik. Almal het lekker vinnig aangepas binne die veranderde raamwerke en protokolle. Baie dankie vir u hulp en ondersteuning om dit te laat werk.

 

As onafhanklike skool is Rûens nie ingesluit by die sluiting van skole soos afgekondig nie. Ons is voorbereid en gaan voort om al ons kinders, wat skool toe wil kom, van Maandag af vir vyf dae per week by die skool te verwelkom. Die skooldag bly steeds van 09:00 tot 13:00. Ouers wat in die stadium nie gemaklik voel om hul kinders skool toe te stuur nie, is welkom om met aanlynonderrig voort te gaan.

 

Daar gaan nie ʼn verskil in die gehalte en hoeveelheid werk wees wat aanlyn en op kampus aangebied word nie. Die enigste verskil gaan wees dat kinders wat skool toe kom, gaan persoonlike interaksie met die onderwysers en klasmaats hê. Alle werk gaan elke dag vir alle leerders, of jy skool toe kom of nie, op die aanlyn klaskamer geplaas word. Dieselfde werk gaan by die skool en huis behandel word. Ons gaan in elke fase ʼn paar eenvoudige en praktiese reëlings met u tref rakende die inhandiging van werk, wat meer effektiewe kontrolering moontlik sal maak.

 

Phillipus Willemse en Mabel Matthee het gedurende die afgelope paar weke aan  ʼn nasionale drama kompetisie, wat deur DramaWeb aangebied is en deur die ATKV ondersteun is, deelgeneem. Hulle het uitstekend gevaar en is albei top tien finaliste in die Afrikaanse afdeling vir Graad 5 tot 7. Hulle neem môre deel aan die finaal. Ons is baie trots op julle en wens julle alle voorspoed toe.

Ons is baie dankbaar dat die skool in die beperkende tyd kon plant en sodoende die moontlikheid het om die nodige fondse te genereer. Watter ongelooflike jaar is dit nie tans op die lande nie. Die graan lyk ongelooflik goed, wat vir my ʼn bevestiging is van die seën wat op die skool rus. Ons bedank weereens die twee boerderye en onderskeie maatskappye wat hulle grond, kundighede en produkte onbaatsugtig beskikbaar gestel het om die projek suksesvol en winsgewend te maak. Ons het twee advertensieborde in die lande aangebring om ons skool te adverteer en aan die borge die welverdiende blootstelling te gee.

Daar het reeds ouers kreatiewe idees met ons gedeel om binne die huidige omstandighede fondse te genereer wat vir almal tot voordeel sal strek. U is baie welkom om enige idees in die verband voor te stel.

Geniet u gesin.

JJ Westraad