Nuusbrief Skool Heropening

Geagte ouers,

Inligting rondom die COVID-19 pandemie raak al hoe meer volledig en bruikbaar. Mense se angs en vrees sal nooit volkome besweer kan word nie, maar die realiteit is dat die pandemie vir ʼn geruime tyd deel van ons alledaagse bestaan gaan wees. Epidemiologiese en pediatriese kundiges is nou van mening dat die virus  ʼn onbeduidende invloed op die gesondheid van jonger kinders het.

Dit is ook duidelik dat die voorwaardelike praktyke waaronder skole mag heropen en funksioneer vir ʼn uitgerekte tydperk gaan geld. Dit is baie moeilik om te voorspel hoe die pandemie in ons land en selfs provinsie gaan afspeel. Die regering het dit baie duidelik gemaak dat hulle op kort kennisgewing die vlakke van inperking kan aanpas.

Ons beplan dus om die skool vroeg na die begin van die derde kwartaal fisies te heropen. Dit is belangrik om die heropening geleidelik en stuksgewys te implementeer om almal sodoende die geleentheid te gee om aan die voorgestelde praktyke gewoond te raak.

ʼn Baie belangrike deel van die heropeningsproses is om ons kinders met omsigtigheid in te lig dat omstandighede vir ʼn lang tydperk nie dieselfde gaan wees soos dit waaraan hulle gewoond was nie. Dit kan nogal ontstellend wees, soos bevestig is deur die reaksies van kinders wat die afgelope week onder verwarrende en gejaagde omstandighede moes teruggaan skool toe.

Ons gaan u gedurende die volgende vier weke deurentyd voorsien van beleidsdokumente en inligting om u in die proses by te staan. Ons gaan ook die amptelike regerings- en departementele dokumente vir u kennisname op D6 plaas.

Die voorgestelde tydraamwerk vir heropening is as volg:

 • Ons bly by ons besluit om 6 Julie eers aanlyn te open
  • Onderwysers, skoonmakers en helpers word ingelig en opgelei. Fasiliteite word voorberei.
 • Open stuksgewys op kampus vanaf 13 Julie. Die fokus is om kleiner groepe kinders, ouers en onderwysers gewoond te maak aan praktyke terwyl die ander grade steeds aanlyn voortgaan.
 • Fase 1: 08:00 tot 13:00 – Een Graad uit elke Fase per dag vir die eerste week.
  • 13 Julie: Graad 7 en Graad 1
  • 14 Julie: Graad 6 en Graad 2
  • 15 Julie: Graad 5 en Graad 3
  • 16 Julie: Graad 4 en Graad R
  • 17 Julie: Graad 7 en Klippies
 • Fase 2: 08:00 tot 13:00 – Twee Grade uit elke Fase per dag vir die tweede week
  • 20 Julie: Graad 6,7 en Graad 1,3
  • 21 Julie: Graad 4,5 en Graad R,2
  • 22 Julie: Graad 6,7 en Graad 1,3
  • 23 Julie: Graad 4,5 en Graad R,2
  • 24 Julie: Graad 6,7 en Klippies
 • Fase 3: 08:00 tot 14:20 – Skool oop vir alle Grade
  • 27 Julie aanwaarts: Alle klasse en grade

Die bogenoemde datums sal noodwendig aangepas moet word soos beperkings vanaf die owerhede ingestel word. Ons gaan u versoek om volgende week, nadat u geleentheid gehad het om ons beleidsdokumente te bestudeer, deel te neem aan ʼn meningsopname rondom die heropening van ons skool.